Blog uživatele spravce

Upozornění na výskyt černého kašle

Vážení rodiče,
upozorňujeme, že v jedné ze tříd naší SŠ se objevilo onemocnění černým (dávivým) kašlem. Situaci jsme konzultovali s Krajskou hygienickou stanicí PK - žádná karanténní opatření, testování nebo jiná opatření se ve školách při výskytu této nemoci neprovádějí, pouze důraz na běžnou osobní hygienu.

Sbírka Bílá pastelka

Ve středu 16. října se studentky 1. ročníku oboru Sociální činnost zapojí do organizace sbírky Bílá pastelka - na pěti místech v Plzni budou propagovat myšlenku podpory osob se zrakový postižením.
Sbírku pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Její výnos směřuje např. na financování výcviku vodicích psů, zaměstnávání osob se zrakovým postižením, navigace pro nevidomé a další projekty.

Přírodovědný klokan

Dne 16. 10. 2019 se bude konat  soutěž  Přírodovědný klokan,  která je pořádána Univerzitou Palackého v Olomouci pod záštitou Ministerstva školství. Studenti prvního a druhého ročníku ekologického oboru absolvují jednorázový test, který bude obsahovat 24 úloh.

Školní kolo ekologické olympiády SŠ

Dne 17. 9. 2019 proběhne školní kolo ekologické olympiády. Školního kola se zúčastní studenti třetího a čtvrtého ročníku ekologického oboru. Letošním tématem je Kvalita vody, půdy a ovzduší v lidských sídlech. Studenti absolvují teoretický test na letošní téma, všeobecný ekologický test, poznávačku z botaniky rovněž zaměřenou na letošní téma (rostlinné indikátory stavu ovzduší, vody a půdy) a poznávačku ze zoologie. Studenti, kteří se umístí na 1. - 3. místě postoupí do krajského kola, které se bude konat 27. 9-. - 28. 9.

Adaptační pobyt pro studenty prvních ročníků SŠ

Během prvního týdne nového školního roku proběhnou seznamovací kurz pro studenty 1. E a 1. S. v Těnovicích. Studenti spolu prožijí nějaký čas mimo budovu školy a mají tak možnost se blíže seznámit nejen spolu navzájem, ale i se svými třídními učiteli a některými dalšími vyučujícími. Na programu budou různé seznamovací a společenské hry, pro někoho něco málo sportování, posezení u ohně… Cílem tohoto kurzu je usnadnit studentům vstup do nového kolektivu a lépe začínat v novém prostředí.

Stránky