Blog uživatele spravce

Den otevřených dveří pro budoucí středoškoláky

Uchazeče o studium srdečně zveme na sobotní Den otevřených dveří, který se bude konat 19. 1. 2018 (9.00-14.00). Pro zájemnce o studium budou připraveny prezentace obou maturitních oborů, k uchazeči si mohou vyzkoušet nejrůznější praktické činnosti a dovednosti nebo se podívat na zkoušku divadelního kroužku, pěveckého kroužku či ukázku přípravy k maturitní zkoušce z cizího jazyka a matematiky.

Pro uchazeče a jejich rodiče budou otevřeny všechny učebny s ukázkou výuky některých předmětů.

Zahájení školního roku 2018/19

Nový školní rok 2018/19 začíná v pondělí 3. září. Pro třídy ZŠ a SŠ je organizace různá - viz přehled níže.
Církevní základní škola - organizace prvního týdne
Zahájení školního roku v pondělí 3. září:
1.A přivítání před školou v 9.30h
2.A začátek ve třídě v 9h
3.A začátek ve třídě v 9h
6.A začátek ve třídě v 9h
7.A začátek ve třídě v 10h
8.A začátek ve třídě v 10h

Volby do školské rady

Ředitelka školy vyhlašuje volby do Školské rady Církevní ZŠ a SŠ Plzeň pro volební období 2018 - 2021

V souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla Školská rada Církevní ZŠ a SŠ Plzeň zvolena pro volební období od 1. 9. 2018 do 1. 9. 2021.

Nabídky letní brigády

Nabídka letní brigády pro studenty oboru Ekologie a životní prostředí

1.KOSENÍ PODMÁČENÝCH LUK V ORLICKÝCH HORÁCH

Tábor Olešenka - kosení podmáčených luk v Orlických horách. Akce je doplněna o večerní besedy a přednášky s ekologickou tématikou, na loukách přirozená botanická poznávačka :-)

http://www.jarojaromer.cz/olesenka/

Biologická olympiáda

Ve dnech 10.1 a 17.1. se bude konat školní kolo biologické olympiády na téma Když musíš, tak musíš... Studenti ekologického oboru budou rozděleni do dvou kategorií (studenti 1.a 2. ročníku kategorie B, studenti 3. a 4. ročníku kategorie A). Olympiáda bude mít teoretickou, praktickou a poznávací část. Vítězové školního kola budou postupovat do kola okresního. Všem zúčastněným přejeme hodně štěstí!

Stránky