Blog uživatele spravce

Přírodovědný klokan

Dne 16. 10. 2019 se bude konat  soutěž  Přírodovědný klokan,  která je pořádána Univerzitou Palackého v Olomouci pod záštitou Ministerstva školství. Studenti prvního a druhého ročníku ekologického oboru absolvují jednorázový test, který bude obsahovat 24 úloh.

Školní kolo ekologické olympiády SŠ

Dne 17. 9. 2019 proběhne školní kolo ekologické olympiády. Školního kola se zúčastní studenti třetího a čtvrtého ročníku ekologického oboru. Letošním tématem je Kvalita vody, půdy a ovzduší v lidských sídlech. Studenti absolvují teoretický test na letošní téma, všeobecný ekologický test, poznávačku z botaniky rovněž zaměřenou na letošní téma (rostlinné indikátory stavu ovzduší, vody a půdy) a poznávačku ze zoologie. Studenti, kteří se umístí na 1. - 3. místě postoupí do krajského kola, které se bude konat 27. 9-. - 28. 9.

Adaptační pobyt pro studenty prvních ročníků SŠ

Během prvního týdne nového školního roku proběhnou seznamovací kurz pro studenty 1. E a 1. S. v Těnovicích. Studenti spolu prožijí nějaký čas mimo budovu školy a mají tak možnost se blíže seznámit nejen spolu navzájem, ale i se svými třídními učiteli a některými dalšími vyučujícími. Na programu budou různé seznamovací a společenské hry, pro někoho něco málo sportování, posezení u ohně… Cílem tohoto kurzu je usnadnit studentům vstup do nového kolektivu a lépe začínat v novém prostředí.

Inzerát - školní webové stránky

Hledáme šikovného pomocníka, nejlépe z řad rodičů a příznivců naší školy, který rozumí webovým stránkám a mohl by nám čas od času pomoci se školním webem.
Jednalo by se pouze o menší úpravy, které by neměly být časově náročné (cca dvakrát do roka). Pokud je mezi vámi někdo takový, určitě pište, volejte.

email: cechova@cisplzen.cz
tel.: 731 631 176

Zahájení nového školního roku 2019/20

Prázdniny utekly jako voda a my jsme opět přivítali nové členy a parťáky do našeho školního týmu. Vítej 1.A, 6.A, 1.E a 1.S!
Všem ostatním přejeme rovněž krásný a úspěšný nový školní rok. :-)

Stránky