Blog uživatele spravce

Organizace prvního týdne nového školního roku 2019/2020

Zahájení školního roku 2019/2020 Školní rok začíná pro všechny třídy ZŠ i SŠ kromě prvňáčků v pondělí 2. září v 8 hodin. Prvňáčci zahajují uvítáním před budovou školy v 8.15h. Každá třída bude mít 2 vyučovací hodiny se svým třídním učitelem. Poté se společně přemístíme do kostela Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí na zahajovací bohoslužbu s přivítáním nových žáků – začíná v 10.30h.

Úřední hodiny o prázdninách

V průběhu letních prázdnin jsou úřední hodiny školy následující:
ČERVENEC
pondělí 1. 7.     8 - 12h
středa 3. 7.       8 - 12h
pondělí 8. 7.     8 - 12h
středa 10. 7.     8 - 12h

SRPEN
pondělí 19. 8.    8 - 12h
středa   21. 8.    8 - 12h
pondělí 26. 8.    8 - 12h
středa   28.8.     8 - 12h

Přejeme všem krásné léto. 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DÁLKOVÉ STUDIUM

Ředitelka školy vyhlašuje 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO STUDIA oborů:EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a SOCIÁLNÍ ČINNOST

Uchazeči si mohou podávat přihlášky do obou maturitních oborů, která je ke stažení na http://ss.cisplzen.cz/dalkari. K přihlášce je nutné přiložit doklad o ukončeném základním vzdělání např. ofocené vysvědčení z 9.tř. nebo vysvědčení ze SŠ.

Den otevřených dveří pro budoucí středoškoláky

Uchazeče o studium srdečně zveme na sobotní Den otevřených dveří, který se bude konat 19. 1. 2018 (9.00-14.00). Pro zájemnce o studium budou připraveny prezentace obou maturitních oborů, k uchazeči si mohou vyzkoušet nejrůznější praktické činnosti a dovednosti nebo se podívat na zkoušku divadelního kroužku, pěveckého kroužku či ukázku přípravy k maturitní zkoušce z cizího jazyka a matematiky.

Pro uchazeče a jejich rodiče budou otevřeny všechny učebny s ukázkou výuky některých předmětů.

Zahájení školního roku 2018/19

Nový školní rok 2018/19 začíná v pondělí 3. září. Pro třídy ZŠ a SŠ je organizace různá - viz přehled níže.
Církevní základní škola - organizace prvního týdne
Zahájení školního roku v pondělí 3. září:
1.A přivítání před školou v 9.30h
2.A začátek ve třídě v 9h
3.A začátek ve třídě v 9h
6.A začátek ve třídě v 9h
7.A začátek ve třídě v 10h
8.A začátek ve třídě v 10h

Stránky