Blog uživatele spravce

Návštěva ministryně školství Kateřiny Valachové

V pondělí 20. března navštívila naši školu v rámci svého pracovního pobytu v Plzni ministryně školství Kateřina Valachová. Jednalo se o její první návštěvu školy zřizované církví.

Ministryni Valachovou doprovázel primátor města Plzně Martin Zrzavecký a náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí Eva Herinková. Ve škole je přivítala ředitelka Jana Černíková společně s biskupem Tomášem Holubem.

Maturita z matematiky

Oznamujeme, že maturitní obory vzdělávání Ekologie  a životní prostředí a Sociální činnost nebyly nařízením vlády z 19. 12. 2016 zařazeny mezi obory vzdělávání, v nichž matematika bude zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky (státní maturity).

Tříkrálová sbírka

V roce 2017 slaví Tříkrálová sbírka 10. výročí. Naše škola ve spolupráci s Plzeňskou charitou bude pomáhat s realizací této sbírky, především v regionu Plzeň-Slovany. Od 3.1.do 15.1.2017 budou čtyři skupiny našich středoškolských koledníků vybírat dary v předem stanovených lokalitách. Hlavním účelem sbírky je především pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí. Výtěžek pak Charita rozdělí mezi potřebné.

Šestý titul Zelená škola Plzeňského kraje pro CIŠ Plzeň

Církevní střední škola Plzeň se stala vítěznou Zelenou školou Plzeňského kraje ve školním roce 2015/2016. Vyhodnocení 7. ročníku této soutěže proběhlo na Krajském setkání koordinátorů ekologické výchvy 24. 11. 2016. Cílem této soutěže je každoročně ohodnotit a ocenit tři nejlepší střední školy, které se aktivně zapojují do realizace ekologické výchovy. Naše škola získala šestý titul Zelené školy Plzeňského kraje, který je cenným oceněním celoroční práce. Finanční odměna bude použita na nákup odborného vybavení pro praktickou výuku.

Žákovský projekt ekologizace školy

Studenti třetího ročníku ekologického oboru zpracovávají každoročně žákovský projekt. V letošním školním roce je jeho tématem ekologizace školy. Studenti se rozdělili do tří skupin, ve kterých budou zpracovávat návrhy na ekologizaci naší školy. Každá skupina vypracuje vlastní projekt, ve kterém zohlední jeho návaznost na další aktivity školy, jeho potřebnost a následnou udržitelnost. Na závěr studenti zpracují prezentace, které budou před svými vyučujícími a spolužáky obhajovat.

Stránky