Blog uživatele spravce

Volby do školské rady

Ředitelka školy vyhlašuje volby do Školské rady Církevní ZŠ a SŠ Plzeň pro volební období 2018 - 2021

V souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla Školská rada Církevní ZŠ a SŠ Plzeň zvolena pro volební období od 1. 9. 2018 do 1. 9. 2021.

Nabídky letní brigády

Nabídka letní brigády pro studenty oboru Ekologie a životní prostředí

1.KOSENÍ PODMÁČENÝCH LUK V ORLICKÝCH HORÁCH

Tábor Olešenka - kosení podmáčených luk v Orlických horách. Akce je doplněna o večerní besedy a přednášky s ekologickou tématikou, na loukách přirozená botanická poznávačka :-)

http://www.jarojaromer.cz/olesenka/

Biologická olympiáda

Ve dnech 10.1 a 17.1. se bude konat školní kolo biologické olympiády na téma Když musíš, tak musíš... Studenti ekologického oboru budou rozděleni do dvou kategorií (studenti 1.a 2. ročníku kategorie B, studenti 3. a 4. ročníku kategorie A). Olympiáda bude mít teoretickou, praktickou a poznávací část. Vítězové školního kola budou postupovat do kola okresního. Všem zúčastněným přejeme hodně štěstí!

Den otevřených praxí

Uchazeče o studium a jejich rodiče srdečně zveme na Den otevřených praxí, který se bude konat 14. 11. 2017 od 9.00 do 14.30 hod. 

Pro zájemce o studium bude připravena celá řada činností, které naši studenti vykonávají na odborných praxích a zájemci o studium si vše mohou vyzkoušet. Dále bude připravena prezentace oborů  s ukázkami studentských prací. Věříme, že tato akce pomůže žákům s výběrem střední školy.

Těšíme se na viděnou!

 

Projekt Příklady inspirativní praxe

CIŠ Plzeň byla vybrána Českou školní inspekcí ke spolupráci v projektu Komplexní systém hodnocení – tvorba příkladů inspirativní praxe.
Cílem tvorby příkladů inspirativní praxe je konkrétně ilustrovat dosahování kvality v určitém kritériu České školní inspekce pro hodnocení škol, a inspirovat tak ostatní školy.

Stránky