Blog uživatele spravce

Šestý titul Zelená škola Plzeňského kraje pro CIŠ Plzeň

Církevní střední škola Plzeň se stala vítěznou Zelenou školou Plzeňského kraje ve školním roce 2015/2016. Vyhodnocení 7. ročníku této soutěže proběhlo na Krajském setkání koordinátorů ekologické výchvy 24. 11. 2016. Cílem této soutěže je každoročně ohodnotit a ocenit tři nejlepší střední školy, které se aktivně zapojují do realizace ekologické výchovy. Naše škola získala šestý titul Zelené školy Plzeňského kraje, který je cenným oceněním celoroční práce. Finanční odměna bude použita na nákup odborného vybavení pro praktickou výuku.

Žákovský projekt ekologizace školy

Studenti třetího ročníku ekologického oboru zpracovávají každoročně žákovský projekt. V letošním školním roce je jeho tématem ekologizace školy. Studenti se rozdělili do tří skupin, ve kterých budou zpracovávat návrhy na ekologizaci naší školy. Každá skupina vypracuje vlastní projekt, ve kterém zohlední jeho návaznost na další aktivity školy, jeho potřebnost a následnou udržitelnost. Na závěr studenti zpracují prezentace, které budou před svými vyučujícími a spolužáky obhajovat.

Mikulášská nadílka

Studenti třetího ročníku budou 2.12.2016 pořádat  již tradiční mikuláškou nadílku pro své velké i malé spolužáky. 

Příběhy bezpráví pro středoškoláky

Zveme studenty střední školy na promítání v rámci projektu Příběhy bezpráví.
Uskuteční se ve středu 30. 11. od 15 hodin ve Školním klubu v 2. patře.
Program: film Zabíjení po česku / David Vondráček / ČR / 2010 / 57 min.

Získali jsme značku Rodiče vítáni

Naše základní škola získala certifikaci Rodiče vítáni. Značku uděluje společnost EDUin a potvrzuje otevřenost školy rodičům. Certifikace ověřuje několik povinných a několik volitelných kritérií z oblasti spolupráce školy a rodičů, komunikace, předávání informací nebo řešení problémových situací.

Mapu školu oceněných značkou Rodiče vítáni najdete na www.rodicevitani.cz, kde si můžete prohlédnout, jak školy naplňují jednotlivá kritéria.

Stránky