Blog uživatele spravce

Přírodovědný klokan

10. 10. 2017 proběhne školní kolo soutěže pořádané MŠMT Přírodovědný klokan 2017, kterého se zúčastní studenti 1. a 2. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí.  Studentům je zadán jednorázový resr, který obsahu 24 úloh z oblasti biologie, chemie, matematiky a fyziky.

Krajské kolo ekologické olympiády

6. a 7. 10. 2017 se bude konat krajské kolo ekologické olympiády na téma Mimolesní zeleň. Naši školu bude reprezentovat dtužstvo ve složení Kateřina Blechová, Nelly Davidová a Matěj Mareček. Tito studenti zvítězili ve školním kole ekologické olympiády.

První den soutěže proběhne v dopoledních hodinách teoretická část soutěže, odpoledne se bude tradičně konat terénní část olympiády. Druhý den čeká na studenty terénní úkol zaměřený na letošní téma - mimolesní zeleň. 

Burza učebnic

5. 9. 2017 proběhne burza učebnic pro studenty střední školy. Studenti prvních ročníků si mohou koupit některé učebnice za příznivé ceny a studenti vyšších ročníků mohou prodat literaturu, kterou již nepotřebují k maturitní zkoušce.

Nabídka pracovního místa pro ekology

Zavedená zahradnická firma nabízí trvalý pracovní poměr pro práci v realizaci sadových úprav a údržbě zeleně. Firma nabízí práci v mladém kolektivu rodinné firmy a možnost odborného růstu.
Kontaktní osoba: Jiří Špinka 603 246 163, 377 456 327

Absolventům CIŠ Plzeň nabízí Zoologická a botanická zahrada v Plzni místo chovatele.
Kontaktní osoba: Dagmar Dostálová, 605172630

Informační schůzka dálkové studium

20. 6. 2017 , 16.30 hod. se bude konat informační schůzka pro studenty dálkové formy vzdělávání. Studenti obdrží důležité informace o studiu a dostanou první podklady ke studiu. 

Těšíme se na viděnou.

Stránky