Fotogalerie

Jednou ze zajímavých aktivit, jíž se studenti oboru...

Studenti čtvrtého ročníku měří základní meteorologické...

Exkurze do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni...

Při návštěvě JZD Dnešice se studenti seznamují s výrobou...

Studenti se na praxi si nacvičují orientaci mapy v...

V blízkosti školy v Plzni-Slovany se nachází...

Oblíbenou ekologickou exkurzí je výprava po zvláště...

Studenti ekologie navštěvují na jednodenních i týdenních...

Na jednodenních praxích studenti půdní sondou určují...

Družstvo Církevní SŠ Plzeň ve složení Kateřina Blechová...

12. 9. 2017 proběhlo školní kolo ekologické olympiády....

Studenti prvního ročníku na odborných praxích zakládají...

Ve třetím ročníku studenti navštěvují ČOV Plzeň. Na této...

Na této exkurzi navštěvujeme maloplošná zvláště chráněná...

Studenti absolvují exkurzi do  Jaderné elektrárny...

Studenti   v průběhu praxí ...

Studenti monitorují...

Studenti pravidelně...

Studenti třetího a čtvrtého ročníku navštěvují Spalovnu...

Přechodové rašeliniště Národní přírodní rezervace...

Stránky