Úřední hodiny

Výchovná poradkyně pro SŠ: Mgr. Jana Fenclová
Úřední hodiny: středa 10,45 – 11,45 nebo v jiném čase dle domluvy
Kontakt: fenclova@cisplzen.cz, tel. 739 644 776