Školní kolo ekologické olympiády SŠ

Dne 17. 9. 2019 proběhne školní kolo ekologické olympiády. Školního kola se zúčastní studenti třetího a čtvrtého ročníku ekologického oboru. Letošním tématem je Kvalita vody, půdy a ovzduší v lidských sídlech. Studenti absolvují teoretický test na letošní téma, všeobecný ekologický test, poznávačku z botaniky rovněž zaměřenou na letošní téma (rostlinné indikátory stavu ovzduší, vody a půdy) a poznávačku ze zoologie. Studenti, kteří se umístí na 1. - 3. místě postoupí do krajského kola, které se bude konat 27. 9-. - 28. 9. 2019 ve Spáleném Poříčí.