2. kolo přijímacího řízení obor Sociální činnost

V souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/20044 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou s e stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, ve znění pozdějších úprav, vyhlašuje ředitelka školy

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
ke vzdělávání do prvního ročníku Církevní ZŠ a SŠ Plzeň pro školní rok 2020/2021 pro obor
75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

Počet přijímaných uchazečů: 17
Kritéria pro přijímání uchazečů a počet přijímaných jsou zveřejněny v sekci Střední škola – Přijímačky