Dny otevřených dveří SŠ

Srdečně zveme všechny zájemce o studium maturitních oborů  Ekologie a životní prostředí a Sociální činnost na dny otevřených dveří, které se budou v letošním školním roce 2020/2021 konat formou on-line konferencí s komentovaným videopřenosem z odborných učeben v  následujících termínech:

13. 11. 2020 a 11. 12. 2020 od 14.00 do 18.00 - páteční dny otevřených dveří, které se budou konat formou ONLINE PREZENTACE

16. 1. 2021 od 10.00 do 14.00 - z epidemiologických důvodů se bude i tento sobotní den otevřených dveří konat formou ONLINE PREZENTACE   

              přihlašování na http://ss.cisplzen.cz/obsah/p%C5%99ihla%C5%A1ov%C3%A1n%C3%AD-na-den-otev...

3. 2. 2021 od 15.00 do 18.00 - nový středeční den otevřených dveří se bude konat rovněž formou ONLINE PREZENTACE

Těšíme se na Vaši návštěvu. Informace o připojení do online konferece budou zvěřejněny v aktualitách školy.

Chcete se dovědět více informací a škole a oborech? Klikněte na: 

http://ss.cisplzen.cz/prijimacky

http://ss.cisplzen.cz/sites/default/files/P%C5%99%C3%ADpravn%C3%BD%20kur...

http://ss.cisplzen.cz/sites/default/files/Let%C3%A1k%20S%C5%A0_3.pdf

http://ss.cisplzen.cz/sites/default/files/Nab%C3%ADdka%2020202021_1.pdf

http://ss.cisplzen.cz/ekologie-fotogalerie

http://ss.cisplzen.cz/ekologie-fotogalerie/1193

http://ss.cisplzen.cz/socialni-cinnost-fotogalerie

 http://ss.cisplzen.cz/fotogalerie