Přírodovědný klokan

Dne 16. 10. 2019 se bude konat  soutěž  Přírodovědný klokan,  která je pořádána Univerzitou Palackého v Olomouci pod záštitou Ministerstva školství. Studenti prvního a druhého ročníku ekologického oboru absolvují jednorázový test, který bude obsahovat 24 úloh. Každému soutěžícímu je test vyhodnocen na škole, která pak výsledky odešle do centra v Olomouci. Tam budou vyhodnoceni nejlepší řešitelé. Díkytéto soutěži si  studenti mohou otestovat své znalosti z oborů matematika, fyzika, chemie, biologie a zeměpis.