Výchovné poradenství

Při vzdělávání našich žáků spolupracujeme s řadou poradenských zařízení. Užší spolupráci m...
Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č. 116 / 2011 Sb. o poskytov...
Výchovná poradkyně pro SŠ: Mgr. Jana Fenclová Úřední hodiny: středa 10,45 – 11,45 nebo v j...