Povinnost očkování pro studenty vybraných oborů

Nově stanovená povinnost očkování proti onemocnění covid-19 se vztahuje nejen na vybrané profese, ale také na studenty, kteří v rámci přípravy na daný obor absolvují praxe.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví (vyhláška č. 466/2021 Sb., která upravuje vyhlášku MZ č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem) publikovaná ve Sbírce zákonů dne 10. 12. 2021 stanoví, že studenti vybraných oborů podléhají povinnosti očkování proti onemocnění Covid-19, a to pokud konají odbornou výuku (praxi) ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních. Vzhledem k tomu, že praxe v zařízeních sociálních služeb je součástí Rámcového vzdělávacího plánu oboru Sociální činnost, této povinnosti podléhají i naši studenti.
Vyhláška stanoví, že k 28. 2. 2022 musí být osoby, účastnící se odborných praxí ve výše uvedených zařízeních, plně očkovány (po aplikaci poslední dávky nemusí uběhnout žádná lhůta; očkování nelze nahradit potvrzením o prodělání onemocnění covid-19).
V opačném případě nemohou praxi absolvovat, což v důsledku znamená nesplnění podmínek klasifikace.
Další informace najdete na:
https://www.edu.cz/msmt-vydalo-informace-k-povinnosti-ockovani-proti-nem...
https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/21-466.htm

Vyhláška podle vyjádření v médiích bude ještě upravována, v současné době však stanoví dané povinnosti tak, jak je výše uvedeno.
Se studenty oboru Sociální činnost vše podrobněji proberou učitelé odborných předmětů.
V případě dotazů se můžete obrátit na zástupkyni ředitelky pro obor Mgr. Janu Fenclovou, fenclova@cisplzen.cz