Ekologie a životní prostředí

Od 1. 9. 2019 otevíráme v případě dostačujícího počtu...

Pro budoucí zájemce pravidelně pořádáme dny...

Obor Ekologie a životní prostředí je...

Učební plán oboru ...

Na oboru ekologie a životní prostředí se vyučují v...

Podle školního...

Studenti ekologického...

Studenti oboru ekologie vedle jednodenních exkurzí...

Jednodenní odborné praxe probíhají v 1.- 2. ročníku...

Studneti oboru...

Studijní obor...

Absolvent...

Ve školní akvateře chováme přibližně 30 druhů živočichů...

Naše škola reaguje na zvyšující se nároky na schopnost...

Studenti každoročně prodádějí vyvěšování budek pro pěvce...

Orchidejová louka - studenti v mimovegetačním období...

Studenti provádějí likvidaci invazní křídlatky japonské...

V rámci projektu Environmentální programy Plzeňského...

Pracovní místa pro absolventy naší školy:

 ...