DÁLKOVÉ STUDIUM

Ředitelka školy vyhlašuje 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO STUDIA oborů:EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a SOCIÁLNÍ ČINNOST

UCHAZEČI SI MOHOU PODÁVAT PŘIHLÁŠKY DO OBOU MATURITNÍCH OBORŮ, která je ke stažení na http://ss.cisplzen.cz/dalkari. K přihlášce je nutné přiložit doklad o ukončeném základním vzdělání např. ofocené vysvědčení z 9.tř. nebo vysvědčení ze SŠ.

UCHAZEČI, KTEŘÍ JIŽ PŘIHLÁŠKU PODALI BUDOU AUTOMATICKY ZAŘAZENI DO DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.

SEZNAMY PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ BUDOU ZVEŘEJNĚNY 16. 5. 2019 na http://ss.cisplzen.cz/dalkari a budou průběžně aktualizovány. Za účelem zvěřejnění výsledků je uchazečům přidělen identifikační kód v následující formě: iniciály a pořadové číslo přihlášky. Rozhodnutí o přijetí si mohou uchazeči vyzvednout v sekretariátu školy od 20. 5. 2019.  Dne 27. 6. 2019 v 15.30 hod. proběhne ZAHAJOVACÍ INFORMAČNÍ SCHŮZKA pro přijaté uchazeče (učebna 4. S, přízemí). 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Rodinná škola s přátelskou atmosférou, individuálním přístupem k žákům.

Nabízíme kvalitní vzdělávání spojující tradice s moderními výukovými metodami.

Důraz klademe na praktickou výuku a praxe u budoucích zaměstnavatelů.

Postavená na křesťanských hodnotách, s péčí o duchovní rozvoj žáků i pedagogů.

Nabízíme

Výborně vybavenou školu

Naše škola ve vybavena učebnou výpočetní techniky, jazykovou učebnou a tělocvičnou.

Dálkovou formu maturitních oborů

Od roku 2009 mohou zájemci o přírodu a životní prostředí studovat obor ekologie a životní prostředí v dálkové formě vzdělávání.

Širokou nabídku teoretických i praktických předmětů

Naše škola nabízí širokou nabídku profilovývch odborných předmětů a současně má propracovaný systém odborných jednodenních i týdenních praxí.

Náš tým

Představujeme Vám vedení Církevní ZŠ a SŠ.

zástupkyně ředitelky pro SŠ, vedoucí ekologického oboru
vedoucí sociálního oboru, výchovná poradkyně

PROČ STUDOVAT U NÁS?

Individuální přístup
Respektujeme jedinečnost studentů a proto přistupujeme ke každému individuálně. Podporujeme nadané a talentované žáky a současně usilujeme

Výchova v duchu křesťanských tradic
Zodpovědnost za výchovu dětí náleží samozřejmě především rodičům. I škola však může významně přispívat k osobnostnímu rozvoji dětí. Co to v

Kvalitní vzdělávání
Naším úkolem je vybavit žáky a studenty dobrými základy všeobecného i odborného vzdělání, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy,

Otevřenost okolí
Protože život se neodehrává jen ve školní budově, snažíme se i vyučování maximálně propojovat se světem venku. Jedinečnost našich oborů na

SPOLUPRACUJEME

Aktuality

Maturitní vysvědčení
Srdečně zveme na slavnostní předání
3. kolo přijímacího řízení SOC
Ředitelka školy vyhlašuje 3. KOLO
2. kolo přijímacího řízení SOC
Ředitelka školy vyhlašuje 2. KOLO