Pro zájemce o studium

ZÁJEMCE O STUDIUM SRDEČNĚ ZVEME NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A PRAXÍ, KTERÉ BUDOU DOPLNĚNY PREZENTACEMI OBORU.

V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE OTEVÍRÁME DENNÍ I DÁLKOVÉ STUDIUM OBOU MATURITNÍCH OBORŮ.

Den otevřených praxí - úterý 13.11.2018

Dny otevřených dveří  - pátek 7. 12. 2018 a v sobotu 19. 1. 2019.

Pozvánka je ke stžení na http://ss.cisplzen.cz/prijimacky.

CHCETE ZVÝŠIT SVOJE ŠANCE NA PŘIJETÍ?

Pro budoucí zájmece o studium, kteří chtějí zvýšit svoji šanci na přijetí pořádáme přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky.  

Přihláška bude  ke stažení (od října) na http://cisplzen.cz/prijimacky nebo na http://cisplzen.cz/uredni-deska.

Začátek kurzu: únor 2019

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Šabatová

NESTIHLI JSTE NAVŠTÍVIT DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A DEN OTEVŘENÝCH PRAXÍ?

Nevadí, domluvte si individuální schůzku školy. 

Zájemcům o studium, kteří se nestihli zúčastnili dne otevřených praxí a dne otevřených dveří, nabízíme individuální prohlídku školy s prezentací vybraného oboru a s prohlídkou školy.

Kontaktní osoby:

obor Ekologie a životní prostředí: Ing. Dagmar Dostálová 

obor Sociální činnost: Mgr. Jana Fenclová

Těšíme se na Vaši návštěvu.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Rodinná škola s přátelskou atmosférou, individuálním přístupem k žákům.

Nabízíme kvalitní vzdělávání spojující tradice s moderními výukovými metodami.

Důraz klademe na praktickou výuku a praxe u budoucích zaměstnavatelů.

Postavená na křesťanských hodnotách, s péčí o duchovní rozvoj žáků i pedagogů.

Nabízíme

Výborně vybavenou školu

Naše škola ve vybavena učebnou výpočetní techniky, jazykovou učebnou a tělocvičnou.

Dálkovou formu maturitních oborů

Od roku 2009 mohou zájemci o přírodu a životní prostředí studovat obor ekologie a životní prostředí v dálkové formě vzdělávání.

Širokou nabídku teoretických i praktických předmětů

Naše škola nabízí širokou nabídku profilovývch odborných předmětů a současně má propracovaný systém odborných jednodenních i týdenních praxí.

Náš tým

Představujeme Vám vedení Církevní ZŠ a SŠ.

ředitelka školy
zástupkyně ředitelky pro SŚ, vedoucí ekologického oboru
vedoucí sociálního oboru, výchovná poradkyně

PROČ STUDOVAT U NÁS?

Individuální přístup
Respektujeme jedinečnost studentů a proto přistupujeme ke každému individuálně. Podporujeme nadané a talentované žáky a současně usilujeme

Výchova v duchu křesťanských tradic
Zodpovědnost za výchovu dětí náleží samozřejmě především rodičům. I škola však může významně přispívat k osobnostnímu rozvoji dětí. Co to v

Kvalitní vzdělávání
Naším úkolem je vybavit žáky a studenty dobrými základy všeobecného i odborného vzdělání, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy,

Otevřenost okolí
Protože život se neodehrává jen ve školní budově, snažíme se i vyučování maximálně propojovat se světem venku. Jedinečnost našich oborů na

SPOLUPRACUJEME

Aktuality

Andělské zvonění s Totemem
Předvánoční atmosféru v Plzni se pokusí
Adventní charitativní jarmark a tvůrčí dílny
Zveme Vás již tradičně ve čtvrtek 20.
Mozek a paměť, přednáška MUDr. Karla Ježka
Zveme Vás v pondělí 17. prosince od 16
Přijďte si poslechnout náš sbor
Vážení rodiče a přátelé školy, rádi