DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A PRAXÍ

                                                                                      Pro zájemce o studium připravujeme následujícíc akce:

                                                                                          12. 11. 2019 (9.00 - 13.00) - DEN OTEVŘENÝCH PRAXÍ
Program: praktické činnosti jako např. mikroskopování, chemické pokusy, ošetřování živočichů ve školní akvateře, canisterapie, agility, ukázky pečovatelských činností, aktivizační metody, prezentace obou maturitních oborů a ukázky studentských prací, ukázky pomůcek a literatury

                                                                                   13. 12. 2019 (pátek, 10.00 . 15.00) - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Program: prohlídka školy, především odborného zázemí, prezentace obou maturitních oborů a ukázky studentských prací

                                                                                    18. 1. 2020 (sobota, 9.00 - 13.00) - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Program: praktické činnosti, zkouška divadelního kroužku a školného sboru, ukázky přípravy k maturitní zkoušce z cizího jazyka a matematiky,prezentace obou maturitních oborů a ukázky studentských prací, ukázky pomůcek a literatury

                                                                                                     Těšíme se na Vaši návštěvu.

                                      Pro zájmece o studium, kteří si chtějí zvýšit šanci na přijetí pořádáme přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky. 

                                                                                přihláška ke stažení na http://ss.cisplzen.cz/prijimacky

 


 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Rodinná škola s přátelskou atmosférou, individuálním přístupem k žákům.

Nabízíme kvalitní vzdělávání spojující tradice s moderními výukovými metodami.

Důraz klademe na praktickou výuku a praxe u budoucích zaměstnavatelů.

Postavená na křesťanských hodnotách, s péčí o duchovní rozvoj žáků i pedagogů.

Nabízíme

Výborně vybavenou školu

Naše škola ve vybavena učebnou výpočetní techniky, jazykovou učebnou a tělocvičnou.

Dálkovou formu maturitních oborů

Od roku 2009 mohou zájemci o přírodu a životní prostředí studovat obor ekologie a životní prostředí v dálkové formě vzdělávání.

Širokou nabídku teoretických i praktických předmětů

Naše škola nabízí širokou nabídku profilovývch odborných předmětů a současně má propracovaný systém odborných jednodenních i týdenních praxí.

Náš tým

Představujeme Vám vedení Církevní ZŠ a SŠ.

zástupkyně ředitelky pro SŠ, vedoucí ekologického oboru
zástupkyně ředitelky pro SŠ, vedoucí sociálního oboru, výchovná poradkyně pro 2. st. ZŠ a SŠ

PROČ STUDOVAT U NÁS?

Individuální přístup
Respektujeme jedinečnost studentů a proto přistupujeme ke každému individuálně. Podporujeme nadané a talentované žáky a současně usilujeme

Výchova v duchu křesťanských tradic
Zodpovědnost za výchovu dětí náleží samozřejmě především rodičům. I škola však může významně přispívat k osobnostnímu rozvoji dětí. Co to v

Kvalitní vzdělávání
Naším úkolem je vybavit žáky a studenty dobrými základy všeobecného i odborného vzdělání, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy,

Otevřenost okolí
Protože život se neodehrává jen ve školní budově, snažíme se i vyučování maximálně propojovat se světem venku. Jedinečnost našich oborů na

SPOLUPRACUJEME

Aktuality

Úřední hodiny ve škole o letních prázdninách
V průběhu letních prázdnin jsou úřední
2. kolo přijímacího řízení obor Sociální činnost
V souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NOVÉ INFO
Přijímací řízení 2020 aktualizace podle
INFORMACE K ZRUŠENÍ VÝUKY NA STŘEDNÍ ŠKOLE
Na základě nařízení vlády se od středy