DÁLKOVÉ STUDIUM

Ředitelka školy vyhlašuje 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO STUDIA oborů:EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a SOCIÁLNÍ ČINNOST

UCHAZEČI SI MOHOU PODÁVAT PŘIHLÁŠKY DO OBOU MATURITNÍCH OBORŮ, která je ke stažení na http://ss.cisplzen.cz/dalkari. K přihlášce je nutné přiložit doklad o ukončeném základním vzdělání např. ofocené vysvědčení z 9.tř. nebo vysvědčení ze SŠ.

UCHAZEČI, KTEŘÍ JIŽ PŘIHLÁŠKU PODALI BUDOU AUTOMATICKY ZAŘAZENI DO DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.

SEZNAMY PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ BUDOU ZVEŘEJNĚNY 16. 5. 2019 na http://ss.cisplzen.cz/dalkari a budou průběžně aktualizovány. Za účelem zvěřejnění výsledků je uchazečům přidělen identifikační kód v následující formě: iniciály a pořadové číslo přihlášky. Rozhodnutí o přijetí si mohou uchazeči vyzvednout v sekretariátu školy od 20. 5. 2019.  Dne 27. 6. 2019 v 15.30 hod. proběhne ZAHAJOVACÍ INFORMAČNÍ SCHŮZKA pro přijaté uchazeče (učebna 4. S, přízemí). 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Rodinná škola s přátelskou atmosférou, individuálním přístupem k žákům.

Nabízíme kvalitní vzdělávání spojující tradice s moderními výukovými metodami.

Důraz klademe na praktickou výuku a praxe u budoucích zaměstnavatelů.

Postavená na křesťanských hodnotách, s péčí o duchovní rozvoj žáků i pedagogů.

Nabízíme

Výborně vybavenou školu

Naše škola ve vybavena učebnou výpočetní techniky, jazykovou učebnou a tělocvičnou.

Dálkovou formu maturitních oborů

Od roku 2009 mohou zájemci o přírodu a životní prostředí studovat obor ekologie a životní prostředí v dálkové formě vzdělávání.

Širokou nabídku teoretických i praktických předmětů

Naše škola nabízí širokou nabídku profilovývch odborných předmětů a současně má propracovaný systém odborných jednodenních i týdenních praxí.

Náš tým

Představujeme Vám vedení Církevní ZŠ a SŠ.

zástupkyně ředitelky pro SŠ, vedoucí ekologického oboru
vedoucí sociálního oboru, výchovná poradkyně

PROČ STUDOVAT U NÁS?

Individuální přístup
Respektujeme jedinečnost studentů a proto přistupujeme ke každému individuálně. Podporujeme nadané a talentované žáky a současně usilujeme

Výchova v duchu křesťanských tradic
Zodpovědnost za výchovu dětí náleží samozřejmě především rodičům. I škola však může významně přispívat k osobnostnímu rozvoji dětí. Co to v

Kvalitní vzdělávání
Naším úkolem je vybavit žáky a studenty dobrými základy všeobecného i odborného vzdělání, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy,

Otevřenost okolí
Protože život se neodehrává jen ve školní budově, snažíme se i vyučování maximálně propojovat se světem venku. Jedinečnost našich oborů na

SPOLUPRACUJEME