DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

Zajímá vás ekologický nebo sociální obor? Setkejte se s námi na některých náborových akcích (Akademie řemesel, setkání žáků 9. tř.), ale osobní návštěva školy je  nejpřínosnější. Setkejte se proto s námi osobně na některém ze tří dnů otevřených dveří.                                                                             

                                         ONLINE KONFERENCE S KOMENTOVANÝM VIDEO PŘENOSEM z odborných učeben s ukázkou odborné literatury a pomůcek
                                                                                         PÁTEK / 12. 11. 2021 / 14.00 - 18.00 / ONLINE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
                                                                                         PÁTEK / 10. 12. 2021 / 14.00 - 18.00 / ON LINE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
                                                                              DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ S DOPROVODNÝM PROGRAMEM v odborných učebnách
                                                                                         SOBOTA / 22. 1. 2022 / 10.00 - 14.00 / DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
                                                                               
                                                                                                                 
                                                                                                                      Těšíme se na Vaši návštěvu.

                                      Pro zájmece o studium, kteří si chtějí zvýšit šanci na přijetí pořádáme přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky. 

  Přípravné kurzy se budou konat, pokud to epidemiologická situace dovolí.

                                                                                                   přihláška ke stažení na http://ss.cisplzen.cz/prijimacky

 

 

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Rodinná škola s přátelskou atmosférou, individuálním přístupem k žákům.

Nabízíme kvalitní vzdělávání spojující tradice s moderními výukovými metodami.

Důraz klademe na praktickou výuku a praxe u budoucích zaměstnavatelů.

Postavená na křesťanských hodnotách, s péčí o duchovní rozvoj žáků i pedagogů.

Nabízíme

Výborně vybavenou školu

Naše škola ve vybavena učebnou výpočetní techniky, jazykovou učebnou a tělocvičnou.

Dálkovou formu maturitních oborů

Od roku 2009 mohou zájemci o přírodu a životní prostředí studovat obor ekologie a životní prostředí v dálkové formě vzdělávání.

Širokou nabídku teoretických i praktických předmětů

Naše škola nabízí širokou nabídku profilovývch odborných předmětů a současně má propracovaný systém odborných jednodenních i týdenních praxí.

Náš tým

Představujeme Vám vedení Církevní ZŠ a SŠ.

zástupkyně ředitelky pro SŠ, vedoucí ekologického oboru
zástupkyně ředitelky pro SŠ, vedoucí sociálního oboru, výchovná poradkyně pro 2. st. ZŠ a SŠ

PROČ STUDOVAT U NÁS?

Individuální přístup
Respektujeme jedinečnost žáků a proto přistupujeme ke každému individuálně. Podporujeme nadané a talentované žáky a současně usilujeme o

Výchova v duchu křesťanských tradic
Zodpovědnost za výchovu dětí náleží samozřejmě především rodičům. I škola však může významně přispívat k osobnostnímu rozvoji dětí. Co to v

Kvalitní vzdělávání
Naším úkolem je vybavit žáky a studenty dobrými základy všeobecného i odborného vzdělání, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy,

Otevřenost okolí
Protože život se neodehrává jen ve školní budově, snažíme se i vyučování maximálně propojovat se světem venku. Jedinečnost našich oborů na

SPOLUPRACUJEME

Aktuality

Dny otevřených dveří SŠ
Srdečně zveme všechny zájemce o studium
Přihlašování na den otevřených dveří SŠ
Srdečně vás zveme na den otevřených
Přijímací řízení na SŠ
Přijímací zkouška se bude konat formou