DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

                   Zajímá vás ekologický nebo sociální obor? Setkejte se s námi na některých náborových akcích (Akademie řemesel, setkání žáků 9. tř.), ale osobní návštěva školy je určitě nejpřínosnější.                 

Setkejte se proto s námi osobně na některém ze tří dnů otevřených dveří.

                                                                                        PÁTEK / 13. 11. 2020 / 10.00 - 15.00 / DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
                                                                                        PÁTEK / 11. 12. 2020 / 10.00 - 15.00 / DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Připravujeme pro vás: prohlídku školy, především odborného zázemí
                                      prezentaci maturitních oborů
                                      ukázky studentských prací, odborných pomůcek a literatury
                                      ukázky praktických činností 

                                                                                         SOBOTA / 16. 1. 2021 / 9.00 - 13.00 / DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Připravujeme pro vás: prohlídku školy, především odborného zázemí;
                                      prezentaci maturitních oborů;
                                      ukázky studentských prací, odborných pomůcek a literatury;
                                      ukázky praktických činností  např. mikroskopování, biologických a chemických pokusů, ošetřování živočichů ve školní akvateře,
                                      canisterapie,  agility, pečovatelských činností, aktivizačních metod;
                                      zkoušky  divadelního kroužku a školného sboru;
                                      ukázky přípravných kurzů z českého jazyka a matematiky;
                                      ukázky přípravy k maturitní zkoušce z cizího jazyka a matematiky.

                                                                                                     Těšíme se na Vaši návštěvu.

                                      Pro zájmece o studium, kteří si chtějí zvýšit šanci na přijetí pořádáme přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky. 

  Přípravné kurzy se budou konat, pokud to epidemiologická situace dovolí.

                                                                                        přihláška ke stažení na http://ss.cisplzen.cz/prijimacky

 

 

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Rodinná škola s přátelskou atmosférou, individuálním přístupem k žákům.

Nabízíme kvalitní vzdělávání spojující tradice s moderními výukovými metodami.

Důraz klademe na praktickou výuku a praxe u budoucích zaměstnavatelů.

Postavená na křesťanských hodnotách, s péčí o duchovní rozvoj žáků i pedagogů.

Nabízíme

Výborně vybavenou školu

Naše škola ve vybavena učebnou výpočetní techniky, jazykovou učebnou a tělocvičnou.

Dálkovou formu maturitních oborů

Od roku 2009 mohou zájemci o přírodu a životní prostředí studovat obor ekologie a životní prostředí v dálkové formě vzdělávání.

Širokou nabídku teoretických i praktických předmětů

Naše škola nabízí širokou nabídku profilovývch odborných předmětů a současně má propracovaný systém odborných jednodenních i týdenních praxí.

Náš tým

Představujeme Vám vedení Církevní ZŠ a SŠ.

zástupkyně ředitelky pro SŠ, vedoucí ekologického oboru
zástupkyně ředitelky pro SŠ, vedoucí sociálního oboru, výchovná poradkyně pro 2. st. ZŠ a SŠ

PROČ STUDOVAT U NÁS?

Individuální přístup
Respektujeme jedinečnost studentů a proto přistupujeme ke každému individuálně. Podporujeme nadané a talentované žáky a současně usilujeme

Výchova v duchu křesťanských tradic
Zodpovědnost za výchovu dětí náleží samozřejmě především rodičům. I škola však může významně přispívat k osobnostnímu rozvoji dětí. Co to v

Kvalitní vzdělávání
Naším úkolem je vybavit žáky a studenty dobrými základy všeobecného i odborného vzdělání, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy,

Otevřenost okolí
Protože život se neodehrává jen ve školní budově, snažíme se i vyučování maximálně propojovat se světem venku. Jedinečnost našich oborů na

SPOLUPRACUJEME

Aktuality

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ STŘEDNÍ ŠKOLY
Srdečně zveme všechny zájemce o studium
Mimořádná opatření od 10. září
Na základě mimořádného opatření
Zahájení školního roku 2020/21
Vážení rodiče, milí žáci, upřesňujeme
Úřední hodiny ve škole o letních prázdninách
V průběhu letních prázdnin jsou úřední