Pro zájemce o studium

ZÁJEMCE O STUDIUM SRDEČNĚ ZVEME NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A PRAXÍ, KTERÉ BUDOU DOPLNĚNY PREZENTACEMI OBORU.

V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE OTEVÍRÁME DENNÍ I DÁLKOVÉ STUDIUM OBOU MATURITNÍCH OBORŮ.

Den otevřených praxí - úterý 13.11.2018 (9.00 - 14.30)

Dny otevřených dveří  - pátek 7. 12. 2018 (9.00 - 15.00) a v sobotu 19. 1. 2019 (9.00 - 14.00).

Pozvánka je ke stžení na http://ss.cisplzen.cz/prijimacky.

CHCETE ZVÝŠIT SVOJE ŠANCE NA PŘIJETÍ?

Pro budoucí zájmece o studium, kteří chtějí zvýšit svoji šanci na přijetí pořádáme přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky.  

Přihláška bude  ke stažení (od října) na http://cisplzen.cz/prijimacky nebo na http://cisplzen.cz/uredni-deska.

Začátek kurzu: únor 2019

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Šabatová

NESTIHLI JSTE NAVŠTÍVIT DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A DEN OTEVŘENÝCH PRAXÍ?

Nevadí, domluvte si individuální schůzku školy. 

Zájemcům o studium, kteří se nestihli zúčastnili dne otevřených praxí a dne otevřených dveří, nabízíme individuální prohlídku školy s prezentací vybraného oboru a s prohlídkou školy.

Kontaktní osoby:

obor Ekologie a životní prostředí: Ing. Dagmar Dostálová 

obor Sociální činnost: Mgr. Jana Fenclová

Těšíme se na Vaši návštěvu.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Rodinná škola s přátelskou atmosférou, individuálním přístupem k žákům.

Nabízíme kvalitní vzdělávání spojující tradice s moderními výukovými metodami.

Důraz klademe na praktickou výuku a praxe u budoucích zaměstnavatelů.

Postavená na křesťanských hodnotách, s péčí o duchovní rozvoj žáků i pedagogů.

Nabízíme

Výborně vybavenou školu

Naše škola ve vybavena učebnou výpočetní techniky, jazykovou učebnou a tělocvičnou.

Dálkovou formu maturitních oborů

Od roku 2009 mohou zájemci o přírodu a životní prostředí studovat obor ekologie a životní prostředí v dálkové formě vzdělávání.

Širokou nabídku teoretických i praktických předmětů

Naše škola nabízí širokou nabídku profilovývch odborných předmětů a současně má propracovaný systém odborných jednodenních i týdenních praxí.

Náš tým

Představujeme Vám vedení Církevní ZŠ a SŠ.

zástupkyně ředitelky pro SŠ, vedoucí ekologického oboru
vedoucí sociálního oboru, výchovná poradkyně

PROČ STUDOVAT U NÁS?

Individuální přístup
Respektujeme jedinečnost studentů a proto přistupujeme ke každému individuálně. Podporujeme nadané a talentované žáky a současně usilujeme

Výchova v duchu křesťanských tradic
Zodpovědnost za výchovu dětí náleží samozřejmě především rodičům. I škola však může významně přispívat k osobnostnímu rozvoji dětí. Co to v

Kvalitní vzdělávání
Naším úkolem je vybavit žáky a studenty dobrými základy všeobecného i odborného vzdělání, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy,

Otevřenost okolí
Protože život se neodehrává jen ve školní budově, snažíme se i vyučování maximálně propojovat se světem venku. Jedinečnost našich oborů na

SPOLUPRACUJEME

Aktuality

Festival PRO Tibet
Zveme Vás na Festival PRO Tibet, který
Konzultace se speciální pedagožkou
Termíny konzultací se speciální
Divadelní představení
Srdečně  zveme všechny příznivce
Setkání středoškoláků s absolventy školy
31. 1. 2018 od 14.00 hod. proběhne