DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

                   Zajímá vás ekologický nebo sociální obor? Setkejte se s námi na některých náborových akcích (Akademie řemesel, setkání žáků 9. tř.), ale osobní návštěva školy je  nejpřínosnější. Setkejte se proto s námi osobně na některém ze tří dnů otevřených dveří.

                                                                                        PÁTEK / 13. 11. 2020 / 14.00 - 18.00 / DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
                                                                                        PÁTEK / 11. 12. 2020 / 14.00 - 18.00 / DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Připravujeme pro vás: ONLINE KONFERENCI s podrobnými informacemi o ekologickém a sociálním oboru
                                      PODROBNOSTI O PŘIPOJENÍ DO ONLINE KONFERENCE ZVĚŘEJNÍME V AKTUALITÁCH ŠKOLY 
                                     http://ss.cisplzen.cz/obsah/p%C5%99ihla%C5%A1ov%C3%A1n%C3%AD-na-den-otev...   
                                                    

                                                                                         SOBOTA / 16. 1. 2021 / 9.00 - 13.00 / DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Připravujeme pro vás: prohlídku školy, především odborného zázemí;
                                      prezentaci maturitních oborů;
                                      ukázky studentských prací, odborných pomůcek a literatury;
                                      ukázky praktických činností  např. mikroskopování, biologických a chemických pokusů, ošetřování živočichů ve školní akvateře,
                                      canisterapie,  agility, pečovatelských činností, aktivizačních metod;
                                      zkoušky  divadelního kroužku a školného sboru;
                                      ukázky přípravných kurzů z českého jazyka a matematiky;
                                      ukázky přípravy k maturitní zkoušce z cizího jazyka a matematiky.

                                                                                                     Těšíme se na Vaši návštěvu.

                                      Pro zájmece o studium, kteří si chtějí zvýšit šanci na přijetí pořádáme přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky. 

  Přípravné kurzy se budou konat, pokud to epidemiologická situace dovolí.

                                                                                        přihláška ke stažení na http://ss.cisplzen.cz/prijimacky

 

 

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Rodinná škola s přátelskou atmosférou, individuálním přístupem k žákům.

Nabízíme kvalitní vzdělávání spojující tradice s moderními výukovými metodami.

Důraz klademe na praktickou výuku a praxe u budoucích zaměstnavatelů.

Postavená na křesťanských hodnotách, s péčí o duchovní rozvoj žáků i pedagogů.

Nabízíme

Výborně vybavenou školu

Naše škola ve vybavena učebnou výpočetní techniky, jazykovou učebnou a tělocvičnou.

Dálkovou formu maturitních oborů

Od roku 2009 mohou zájemci o přírodu a životní prostředí studovat obor ekologie a životní prostředí v dálkové formě vzdělávání.

Širokou nabídku teoretických i praktických předmětů

Naše škola nabízí širokou nabídku profilovývch odborných předmětů a současně má propracovaný systém odborných jednodenních i týdenních praxí.

Náš tým

Představujeme Vám vedení Církevní ZŠ a SŠ.

zástupkyně ředitelky pro SŠ, vedoucí ekologického oboru
zástupkyně ředitelky pro SŠ, vedoucí sociálního oboru, výchovná poradkyně pro 2. st. ZŠ a SŠ

PROČ STUDOVAT U NÁS?

Individuální přístup
Respektujeme jedinečnost studentů a proto přistupujeme ke každému individuálně. Podporujeme nadané a talentované žáky a současně usilujeme

Výchova v duchu křesťanských tradic
Zodpovědnost za výchovu dětí náleží samozřejmě především rodičům. I škola však může významně přispívat k osobnostnímu rozvoji dětí. Co to v

Kvalitní vzdělávání
Naším úkolem je vybavit žáky a studenty dobrými základy všeobecného i odborného vzdělání, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy,

Otevřenost okolí
Protože život se neodehrává jen ve školní budově, snažíme se i vyučování maximálně propojovat se světem venku. Jedinečnost našich oborů na

SPOLUPRACUJEME

Aktuality

Přihlašování na den otevřených dveří SŠ
Milí uchazeči, vážení rodiče, srdečně
Dny otevřených dveří SŠ
Srdečně zveme všechny zájemce o studium
Den otevřených dveří ZŠ pro budoucí prvňáčky
Zveme rodiče budoucích prvňáčků i děti
Uzavření škol od 14. října a distanční výuka
Z nařízení vlády je od středy 14. října