Pro zájemce o studium

CHCETE ZVÝŠIT SVOJE ŠANCE NA PŘIJETÍ?

Pro budoucí zájmece o studium, kteří chtějí zvýšit svoji šanci na přijetí pořádáme přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky.  

Přihláška je ke stažení na http://cisplzen.cz/prijimacky nebo na http://cisplzen.cz/uredni-deska.

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Šabatová

NESTIHLI JSTE NAVŠTÍVIT DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A DEN OTEVŘENÝCH PRAXÍ?

Nevadí, domluvte si individuální schůzku školy. 

Zájemcům o studium, kteří se nestihli zúčastnili dne otevřených praxí a dne otevřených dveří, nabízíme individuální prohlídku školy s prezentací vybraného oboru a s prohlídkou školy.

Kontaktní osoby:

obor Ekologie a životní prostředí: Ing. Dagmar Dostálová 

obor Sociální činnost: Mgr. Jana Fenclová

Těšíme se na Vaši návštěvu.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Rodinná škola s přátelskou atmosférou, individuálním přístupem k žákům.

Nabízíme kvalitní vzdělávání spojující tradice s moderními výukovými metodami.

Důraz klademe na praktickou výuku a praxe u budoucích zaměstnavatelů.

Postavená na křesťanských hodnotách, s péčí o duchovní rozvoj žáků i pedagogů.

Nabízíme

Výborně vybavenou školu

Naše škola ve vybavena učebnou výpočetní techniky, jazykovou učebnou a tělocvičnou.

Dálkovou formu maturitních oborů

Od roku 2009 mohou zájemci o přírodu a životní prostředí studovat obor ekologie a životní prostředí v dálkové formě vzdělávání.

Širokou nabídku teoretických i praktických předmětů

Naše škola nabízí širokou nabídku profilovývch odborných předmětů a současně má propracovaný systém odborných jednodenních i týdenních praxí.

Náš tým

Představujeme Vám vedení Církevní ZŠ a SŠ.

ředitelka školy
zástupkyně ředitelky pro SŚ, vedoucí ekologického oboru
vedoucí sociálního oboru, výchovná poradkyně

PROČ STUDOVAT U NÁS?

Individuální přístup
Respektujeme jedinečnost studentů a proto přistupujeme ke každému individuálně. Podporujeme nadané a talentované žáky a současně usilujeme

Výchova v duchu křesťanských tradic
Zodpovědnost za výchovu dětí náleží samozřejmě především rodičům. I škola však může významně přispívat k osobnostnímu rozvoji dětí. Co to v

Kvalitní vzdělávání
Naším úkolem je vybavit žáky a studenty dobrými základy všeobecného i odborného vzdělání, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy,

Otevřenost okolí
Protože život se neodehrává jen ve školní budově, snažíme se i vyučování maximálně propojovat se světem venku. Jedinečnost našich oborů na

SPOLUPRACUJEME

Aktuality

Almanach k 25. výročí školy
Milí přátelé CIŠ Plzeň, protože naše
Volby do školské rady
Ředitelka školy vyhlašuje volby do
Hledáme asistenta pedagoga pro SŠ
Oznamujeme, že hledáme asistenta
Nabídky letní brigády
Nabídka letní brigády pro studenty