Fotogalerie

V sobotu 11. května jsme...

11. a 12. 3. 2019 zavítal do naší školy Štěpán Pastula....

Studenti oboru Ekologie a životní prostředí byli...

Od 1. 9. 2019 otevíráme, v případě dostačujícího zájmu,...

Pro uchazeče o studium pravidelně pořádáme dny...

K jedné z exkurzí 2. ročníku sociálního oboru patří...

Exkurzi na Farmu Jitřenka v Plzni - Koterově absolvují...

Jednou ze zajímavých aktivit, jíž se studenti oboru...

K pravidelným aktivitám studentů sociálního oboru patří...

Studenti oboru Sociální činnost se během svého studia...

Exkurze do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni...

Studenti prvního ročníku každoročně absolvují ve...

Na této exkurzi mohou studenti porovnávají rozdíly v...

Při návštěvě JZD Dnešice se studenti seznamují s výrobou...

Studenti se na praxi si nacvičují orientaci mapy v...

V blízkosti školy v Plzni-Slovany se nachází...

Součástí odborných praxí ekologů je exkurze na Čistírnu...

Oblíbenou ekologickou exkurzí je výprava po zvláště...

Studenti ekologie navštěvují na jednodenních i týdenních...

Na jednodenních praxích studenti půdní sondou určují...

Stránky