PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DÁLKOVÉ STUDIUM

Ředitelka školy vyhlašuje 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO STUDIA oborů:EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a SOCIÁLNÍ ČINNOST

Uchazeči si mohou podávat přihlášky do obou maturitních oborů, která je ke stažení na http://ss.cisplzen.cz/dalkari. K přihlášce je nutné přiložit doklad o ukončeném základním vzdělání např. ofocené vysvědčení z 9.tř. nebo vysvědčení ze SŠ.

UCHAZEČI, KTEŘÍ JIŽ PŘIHLÁŠKU PODALI, BUDOU AUTOMATICKY ZAŘAZENI DO DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ BUDE ZVEŘEJNĚN 16. 5. 2019 na http://ss.cisplzen.cz/dalkari a bude průběžně aktualizován. Za účelem zvěřejnění výsledků je uchazečům přidělen IDENTIFIKAČNÍ KÓD v následující formě: iniciály a pořadové číslo přihlášky. Rozhodnutí o přijetí si uchazeči mohou vyzvednout v sekretariátu školy od 20. 5. 2019.

Dne 27. 6. 2019 v 15.30 hod. proběhne ZAHAJOVACÍ INFORMAČNÍ SCHŮZKA pro přijaté uchazeče (učebna 4. S, přízemí).