Školní kolo ekologické olympiády

20.9.2016 se konalo školní kolo ekologické olympiády, kterého se zúčastnilo 10 studentů třetího ročníku oboru ekologie. Studenti soutěžili v teoretických znalostech (testy, křížovky) a rovněž absolvovali botanickou poznávačku. Do krajského kola ekologické olympiády, které se bude konat 15.10. - 16.10. 2016 postoupili Kateřina Blechová, Nelly Davidová a Lukáš Rott. Letošním tématem krajského kola bude Biokoridory a bibariéry.