DEN OTEVŘENÝCH PRAXÍ 9. 11. 2023

                                                                                                
                                                                                                             Zajímá Vás ekologický nebo sociální obor? 
                                                                             Setkejte se s námi na DNI OTEVŘENÝCH PRAXÍ dne 9. 11. 2023  (9.00 - 13.30).
Připravujeme pro Vás celou řadu zajímavých ukázek a činností - např. prezentace oboru, školní akvateru, pečovatelské činnosti, mikroskopování, canisterapie, školní cvičnou kuchyni, ukázky odborných pomůcek..Uvidíte školní divadlo a sbor, můžete si vyzkoušet didaktické testy přijmacího řízení a zeptat se průběh přípravných kurzů.
                                                                                                             Těšíme se na Vaši návštěvu.
                                                                                                                ss.cisplzen.cz/aktuality  
                                                                                                https://www.stredniskoly.cz/skola/600009785.html

 

                                                                                                                           

                                                                                                                  

                                                                                                              
 

 

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Rodinná škola s přátelskou atmosférou, individuálním přístupem k žákům.

Nabízíme kvalitní vzdělávání spojující tradice s moderními výukovými metodami.

Důraz klademe na praktickou výuku a praxe u budoucích zaměstnavatelů.

Postavená na křesťanských hodnotách, s péčí o duchovní rozvoj žáků i pedagogů.

Nabízíme

Výborně vybavenou školu

Naše škola ve vybavena učebnou výpočetní techniky, jazykovou učebnou a tělocvičnou.

Dálkovou formu maturitních oborů

Od roku 2009 mohou zájemci o přírodu a životní prostředí studovat obor ekologie a životní prostředí v dálkové formě vzdělávání.

Širokou nabídku teoretických i praktických předmětů

Naše škola nabízí širokou nabídku profilovývch odborných předmětů a současně má propracovaný systém odborných jednodenních i týdenních praxí.

Náš tým

Představujeme Vám vedení Církevní ZŠ a SŠ.

ředitelka školy
zástupkyně ředitelky pro SŠ, vedoucí ekologického oboru
zástupkyně ředitelky pro SŠ, vedoucí sociálního oboru, výchovná poradkyně pro 2. st. ZŠ a SŠ

PROČ STUDOVAT U NÁS?

Individuální přístup
Respektujeme jedinečnost žáků a proto přistupujeme ke každému individuálně. Podporujeme nadané a talentované žáky a současně usilujeme o

Výchova v duchu křesťanských tradic
Zodpovědnost za výchovu dětí náleží samozřejmě především rodičům. I škola však může významně přispívat k osobnostnímu rozvoji dětí. Co to v

Kvalitní vzdělávání
Naším úkolem je vybavit žáky a studenty dobrými základy všeobecného i odborného vzdělání, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy,

Otevřenost okolí
Protože život se neodehrává jen ve školní budově, snažíme se i vyučování maximálně propojovat se světem venku. Jedinečnost našich oborů na

SPOLUPRACUJEME

Aktuality

Titul nejúspěšnější škola Plzeňského kraje v soutěžích
Církevní ZŠ a SŠ Plzeň byla ve školním
Dny otevřených dveří SŠ
Srdečně zveme všechny zájemce o studium
Zahájení nového školního roku
Nový školní rok 2023/24 začíná v
Projekt Šablony I OP JAK pro Církevní SŠ Plzeň
Od září 2022 realizujeme na naší