ONLINE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 9. 12. 2022

                                                                                                
                                                              Zajímá Vás ekologický nebo sociální obor? Nemůžete se osobně dostavit do Plzně?
                                                      Setkejte se s námi na ONLINE DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v PÁTEK 9. 12. 2022  (14.00 - 18.00).
                                                                                                         přihlašovací časy: 14.00, 15.30, 17.00

PŘIHLÁŠENÍ Ekologie a životní prostředí - klikněte na meet.google.com/enz-tpbi-upb
PŘIHLÁŠENÍ 
Sociální činnost - klikněte na meet.google.com/fuf-qesw-bg

Těšíme se na Vaši návštěvu.

  ss.cisplzen.cz/aktuality  

 

                                                                                                                           

                                                                                                                  

                                                                                                              
 

 

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Rodinná škola s přátelskou atmosférou, individuálním přístupem k žákům.

Nabízíme kvalitní vzdělávání spojující tradice s moderními výukovými metodami.

Důraz klademe na praktickou výuku a praxe u budoucích zaměstnavatelů.

Postavená na křesťanských hodnotách, s péčí o duchovní rozvoj žáků i pedagogů.

Nabízíme

Výborně vybavenou školu

Naše škola ve vybavena učebnou výpočetní techniky, jazykovou učebnou a tělocvičnou.

Dálkovou formu maturitních oborů

Od roku 2009 mohou zájemci o přírodu a životní prostředí studovat obor ekologie a životní prostředí v dálkové formě vzdělávání.

Širokou nabídku teoretických i praktických předmětů

Naše škola nabízí širokou nabídku profilovývch odborných předmětů a současně má propracovaný systém odborných jednodenních i týdenních praxí.

Náš tým

Představujeme Vám vedení Církevní ZŠ a SŠ.

ředitelka školy
zástupkyně ředitelky pro SŠ, vedoucí ekologického oboru
zástupkyně ředitelky pro SŠ, vedoucí sociálního oboru, výchovná poradkyně pro 2. st. ZŠ a SŠ

PROČ STUDOVAT U NÁS?

Individuální přístup
Respektujeme jedinečnost žáků a proto přistupujeme ke každému individuálně. Podporujeme nadané a talentované žáky a současně usilujeme o

Výchova v duchu křesťanských tradic
Zodpovědnost za výchovu dětí náleží samozřejmě především rodičům. I škola však může významně přispívat k osobnostnímu rozvoji dětí. Co to v

Kvalitní vzdělávání
Naším úkolem je vybavit žáky a studenty dobrými základy všeobecného i odborného vzdělání, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy,

Otevřenost okolí
Protože život se neodehrává jen ve školní budově, snažíme se i vyučování maximálně propojovat se světem venku. Jedinečnost našich oborů na

SPOLUPRACUJEME

Aktuality

Den otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče
Rádi bychom Vás pozvali k návštěvě naší
Dny otevřených dveří SŠ
Srdečně zveme všechny zájemce o studium
Zahájení školního roku 22/23
Školní rok 2022/23 začíná pro všechny