Fotogalerie

Žáci z druhého stupně si ze školního roku 2022/23...

Co všechno zvládli žáci I. stupně během školního roku...

V prezentaci oboru Ekologie a životní prostředí najdete...

Studenti ekologického oboru o letních prázdninách...

Studenti   v průběhu praxí ...

Oblíbenou ekologickou exkurzí je výprava po zvláště...

Ekologové se pravidelně starají o živočichy ve školní...

Studenti pravidelně měří nivelačním přístrojem výškové...

K pravidelným aktivitám studentů sociálního oboru patří...

Pravděpodobně jediný sníh letošní zimy a naše 1.E na...

V Národním parku Šumava ekologové navštěvují stezku...

Exkurzi na Farmu Jitřenka v Plzni - Koterově absolvují...

Studenti prvního ročníku ekologického oboru navštěvují...

K jedné z exkurzí 2. ročníku sociálního oboru patří...

V prvním ročníku studenti ekologického oboru navštěvují...

Ve čtvrtém ročníku navštěvují ekologové a.s. Plzeňskou...

Studenti ekologického oboru pravidelně navštěvují KČOV...

Součástí praktické výuky je poznávání invazních druhů. V...

Obor Ekologie životní prostředí lze...

Stránky