Školní poradenské pracoviště

Konzultace pro žáky i rodiče lze sjednat podle potřeby na níže uvedených kontaktech. Vých...
Školní poradenské pracoviště tvoří tým pedagogů, kteří se specializují na různé druhy prob...
Při vzdělávání našich žáků spolupracujeme s řadou poradenských zařízení. Užší spolupráci m...
Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č. 116 / 2011 Sb. o poskytov...
Výchovná poradkyně pro SŠ: Mgr. Jana Fenclová přízemí, kanceláře vedení školy Úřední hodin...