2. kolo přijímacího řízení dálkové studium

1. 4. 2017 vypisuje ředitelka školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 671/2004 Sb. 2. kolo přijímacího řízení pro dálkové studium následujících vzdělávacích oborů:

  • 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
  • 75-41-M/01 Sociální činnost

Výsledky přijímacího řízení budou průběžně zveřejňovány na webových stánkách školy. 

Uchazeči o studium v 2. kole nekonají přijímací řízení. Uchazeči jsou přijímáni na základě přihlášky ke studiu a doleženém dokladu o ukončeném základním vzdělání (vysvědčení z 9. třídy).