Adaptační pobyty pro studenty prvních ročníků střední školy

Během prvního týdne nového školního roku proběhl seznamovací kurz pro studenty 1. E, 1. S. a 1. P v Těnovicích. Studenti spolu prožili nějaký čas mimo budovu školy a měli tak možnost se blíže seznámit nejen spolu navzájem, ale i se svými třídními učiteli a některými dalšími vyučujícími. Na programu byly různé seznamovací a společenské hry, pro někoho něco málo sportování, posezení u ohně… Cílem tohoto kurzu bylo usnadnit studentům vstup do nového kolektivu, což se úspěšně podařilo a studentům se bude lépe začínat v novém prostředí.