Dálkovou formu maturitních oborů

Od roku 2009 mohou zájemci o přírodu a životní prostředí studovat obor ekologie a životní prostředí v dálkové formě vzdělávání.
Od roku 2016 mohou uchazeči dálkově studovat rovněž sociální obor.
Oba maturitní oboru otevíráme jednou za dva roky.