Obor Sociální činnost posiluje o pedagogiku

Obor SOCIÁLNÍ ČINNOST nabízí pro školní rok 2021/2022 nový školní vzdělávací program s názvem Sociální činnost – pedagogika.
Vedle osvědčené spolupráce se sociálními partnery z řad sociálních služeb obor nabízí v souladu s rámcovým vzdělávacím plánem i dostatek odborné přípravy v oblasti péče o děti, a to jak prostřednictvím teoretické výuky, tak prostřednictvím absolvování odborných praxí v dětských skupinách i mateřských školách. Obor tak své absolventy připravuje nejen pro oblast práce v sociálních službách a možnost dalšího studia v oblasti sociálních věd, ale i pro práci s příslušnou věkovou skupinou dětí či další studium pedagogiky na vyšších odborných nebo vysokých školách.