Přírodovědný klokan

10. 10. 2017 proběhne školní kolo soutěže pořádané MŠMT Přírodovědný klokan 2017, kterého se zúčastní studenti 1. a 2. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí.  Studentům je zadán jednorázový resr, který obsahu 24 úloh z oblasti biologie, chemie, matematiky a fyziky.

Celkové vyhodnocení a zpracování statistik za celou Českou republiku se provádí v centru v Olomouci. 

V soutěži přírodovědný zvítězily studentky druhého ročníku oboru Ekologie a životní prostředí:

1. místo: Kamila Švábová

2. a 3. místo: Barbora Tesařová, Anna Cajthamlová