Přihlášky k přijímacímu řízení na SŠ

Milí uchazeči, vážení rodiče,

dne 25. 3. 2024 jsme rozeslali pozvánky k přijímacímu řízení. Uchazečům, kteří si podali elektronickou přihlášku, jsme tuto pozvánku poslali elektronicky prostřednictvím systému Dipsy. Uchazečům, kteří si podali přihlášku v hybridní nebo papírové podobě, jsme pozvánku poslali doporučeným dopisem. Pokud jste tuto pozvánku neobdrželi, informujte nás neprodleně na tel. č. 734 320 664.
Přejeme vám hodně úspěchů v přijímacím řízení.

Napsala: Dagmar Dostálová (dostalova@cisplzen.cz)