Projekt Šablony I OP JAK pro Církevní SŠ Plzeň

Od září 2022 realizujeme na naší střední škole projekt Šablony I OP JAK pro Církevní SŠ Plzeň, spolufinancovaný Evropskou unií. Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání. Konkrétně to v naší škole znamená například financování pozice školní psycholožky, která posílila tým našeho školního poradenského pracoviště a poskytuje poradenství a podporu žákům, pedagogům i rodičům.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_003/0003416