Projekt Příklady inspirativní praxe

CIŠ Plzeň byla vybrána Českou školní inspekcí ke spolupráci v projektu Komplexní systém hodnocení – tvorba příkladů inspirativní praxe.
Cílem tvorby příkladů inspirativní praxe je konkrétně ilustrovat dosahování kvality v určitém kritériu České školní inspekce pro hodnocení škol, a inspirovat tak ostatní školy.
Naše škola byla vybrána pro příklad inspirativní praxe v oblasti pedagogického vedení školy. Pedagog naší školy, Ing. Dagmar Dostálová, bude napomáhat odbornému garantovi PhDr. Ladislavě Šlajchové projektu při tvorbě dokumentu, který bude příkladem pro ostatní školy v oblasti zajištění optimálních personálních podmínek pro vzdělávání především v tom, jakým způsobem škola naplňuje potřeby každého pedagoga a jakým způsobem podporuje jejich profesní rozvoj.
Výsledný dokument příkladu inspirativní praxe bude zveřejněný na webových stránkách ČŠI.
Přínosem účasti naší školy v tomto projektu bude poskytnutí vnějšího pohledu zprostředkovaný garantem.

Vybráním CIŠ Plzeň Českou školní inspekcí za příklad inspirativní praxe je oceněním podnětného prostředí, které vedení školy dlouhodobě vytváří a podporuje.