Recyklohraní

CIŠ Plzeň se dlouhodobě zapojuje do projektu Recyklohraní, což je projekt zaměřený na třídění elektroodpadu. Ve škole máme kontejnery na vyřazené spotřebiče a baterie, po jejich naplnění zajistíme jejich odvoz firmou Asekol, která celý projet zastřešuje. Jednou ročně pak dostaneme environmentální vyúčtování, ze kterého se dovíme, kolik jsme ušetřili uhlí, ropy, vody nebo o kolik méně CO2 se dostane do ovzduší díky našemu třídění. V letošním roce opět v třídění pokračujeme, proto vyřazený elektroodpad nevyhazujte, ale přineste ho do školy.