Tříkrálová sbírka

V roce 2017 slaví Tříkrálová sbírka 10. výročí. Naše škola ve spolupráci s Plzeňskou charitou bude pomáhat s realizací této sbírky, především v regionu Plzeň-Slovany. Od 3.1.do 15.1.2017 budou čtyři skupiny našich středoškolských koledníků vybírat dary v předem stanovených lokalitách. Hlavním účelem sbírky je především pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí. Výtěžek pak Charita rozdělí mezi potřebné.