Výborně vybavenou školu

Naše škola ve vybavena učebnou výpočetní techniky, jazykovou učebnou a tělocvičnou.
Zázemí oboru ekologie tvoří školní Akvatera, laboratoř biologie, laboratoř chemie, školní sbírky přírodnin a terénní učebna (Spálené Poříčí) s meteorologickou budkou a sbírkami přírodnin. Ve Spáleném Poříčí se rovněž nacházejí studijní plochy, které v rámci jednodenních praxí udržujeme. Týdenní praxe probíhají na reálných pracovištích u sociálních partnerů oboru.
Zázemí sociálního oboru využívají pečovatelský pokoj, učebnu terapií a cvičnou jídelnu. Jednodenní i týdenní praxe probíhají na reálných pracovištích u sociálních partnerů oboru.
Studenti o volných hodinách a přestávkách využívají školní bufet či automat.
Další součástí vybavenosti školy je školní knihovna a školní kaple.