Zahájení nového školního roku

Nový školní rok 2023/24 začíná v pondělí 4. září 2023. Všechny třídy základní i střední školy zahajují v 8 hodin ve svých třídách s třídními učiteli. Pouze prvňáčci mají uvítání před školou v 8.15 hodin.
Po úvodu ve třídách následuje v 10.30 společné slavnostní zahájení školního roku v kostele Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí, kam jsou srdečně zváni i rodiče a příznivci školy. Hostem bude letos také náš biskup Tomáš Holub.

Školní družina má první školní den ranní provoz i odpolední provoz je již jako obvykle, tedy od 6.30 a poté do 16.30 hodin.
Školní jídelna vydává obědy od 10 do 13 hodin.

V úterý 5. září už začíná vyučování pro všechny třídy v obvyklou dobu, tj. od 8 hod..
První třída má jen 2 vyučovací hodiny, ostatní třídy ZŠ mají dvě vyučovací hodiny s třídními učiteli a následně výuku podle rozvrhu bez odpoledního vyučování.
Od středy 6. září se všechny třídy ZŠ učí v plném rozsahu podle rozvrhu.

Třídy SŠ se učí podle rozvrhů už od úterý 5. září.

Těšíme se s Vámi všemi na viděnou. :-)