Pedagogický sbor

Pokud vyučující nemá konzultační hodiny stanoveny, domlouvají si studenti konzultace individuálně s jednotlivými vyučujícími.

Seznam pedagogického sboru pro školní rok 2017/2018:

Bárnetová Jana   matematika barnetova@cisplzen.cz
Benediktová Barbora   anglický jazyk benediktova@cisplzen.cz
Beníšek Stanislav   etologie a zájmové chovy  benisek@cisplzen.cz
Bergman Robert   křesťanská etika (zástup)  bergman@cisplzen.cz
Bromova Renata   anglický jazyk  bromova@cisplzen.cz
Čápová Hana třídní učitelka 3.E český jazyk a literatura, dějepis  capova@cisplzen.cz  
Černíková Jana ředitelka školy matematika  cernikova@cisplzen.cz   
Dostálová Dagmar

zástupkyně ředitelky pro SŠ, vedoucí oboru ekologie a životní prostředí

ochrana a právo ŽP, praxe a monitoring, botanika, geologie, meteorologie, zemědělství, lesnictví  dostalova@cisplzen.cz  
Dražanová Gabriela třídní učitelka 3.S zdravotní nauka, péče o seniory, pečovatelství  drazanova@cisplzen.cz  
Dvořák Michal   geografie, meteorologie, tělesná výchova  dvorak@cisplzen.cz  
Fenclová Jana

výchovná poradkyně, vedoucí oboru sociální činnost

pedagogika, psychologie, křesťanská etika  fenclova@cisplzen.cz  
Holerová Markéta   chemie  holerova.m@seznam.cz  
Chejlavová Kateřina

zástupkyně ředitelky pro ZŠ, metodik prevence

český jazyk a literatura  chejlavova@cisplzen.cz  
Jandíkova Michala  třídní učitelka 4.E biologie, zoologie, praxe a monitoring  jandikova@cisplzen.cz  
Janoušková Marcela   výpočetní technika janouskova@cisplzen.cz
Jíchová Jana   fyzika, tělesná výchova  jichova@cisplzen.cz  
Klingerová Markéta   anglický jazyk  klingerova@cisplzen.cz  
Kolářová Ludmila                             ekonomika  kolarova@cisplzen.cz  
Kolmanová Andrea   zemědělství, veterinářství a záchranné chovy, právní ochrana zvířat  kolmanova@cisplzen.cz  
Krejčí Jana  třídní učitelka 2.P dietologie, terapie v sociální činnosti  krejci@cisplzen.cz  
Kuchtová Anna Božena   terapie v sociální činnosti  kuchtova@cisplzen.cz
Marková Vladislva   křesťanská etika (zástup)  markova@cisplzen.cz  
Nentvich Lukáš  třídní učitel 1.E ekologie, praxe a monitoring, geologie, hydrologie, zemědělství, lesnictví  nentvich@cisplzen.cz  
Novotný Miloš   biologie  novotny@cg-plzen.cz   
Papcunová Janka   matematika  papcunova@cisplzen.cz  
Pavlíková Dagmar  třídní učitelka 2.S pedagogika, pečovatelství  pavlikova@cisplzen.cz  
Pekařová Lenka   sociální služby  pekarova@cisplzen.cz  
Říha Petr  třídní učitel 2.E chemie, botanika, odpady  riha@cisplzen.cz  
Soudský Ondřej   křesťanská etika  soudsky@cisplzen.cz  
Straka Vladimír   výpočetní technika  straka@cisplzen.cz  
Šabatová Kateřina třídní učitelka 1.S český jazyk, dějepis, občanskoprávní výchova  sabatova@cisplzen.cz
Šneiderová Lenka třídní učitelka 4.S  anglický jazyk  sneiderova@cisplzen.cz  
Špinková Hana   německý jazyk, tělesná výchova  spinkova@cisplzen.cz
Toflová Marta   výpočetní technika  toflova@cisplzen.cz