Ekologie a životní prostředí

Ve Směrnici o přijímacím řízení najdete podrobné...

V prezentaci oboru Ekologie a životní prostředí najdete...

Pro budoucí zájemce pravidelně pořádáme dny...

Obor Ekologie a životní prostředí je...

Učební plán oboru ...

V profil absolventa oboru Ekologie a životní...

Na oboru ekologie a životní prostředí se vyučují v...

Jednodenní odborné praxe probíhají v 1.- 2. ročníku...

Studenti ekologického...

Studenti oboru ekologie vedle jednodenních exkurzí...

Ve školní akvateře chováme přibližně 30 druhů živočichů...

Naše škola reaguje na zvyšující se nároky na schopnost...

Studenti každoročně prodádějí vyvěšování budek pro pěvce...

Orchidejová louka - studenti v mimovegetačním období...

Studenti provádějí likvidaci invazní křídlatky japonské...

V rámci projektu Environmentální programy Plzeňského...

Stránky