KDO JSME

Zřizovatelem Církevní ZŠ a SŠ Plzeň je Biskupství plzeňské. Jejím posláním je poskytovat kvalitní vzdělání a výchovu v křesťanském duchu.
Již dvacet let naše škola naplňuje toto poslání ve vzdělávacích oborech Ekologie a životní prostředí a Sociální činnost, které jsou doposud pod názvem Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí vyučovány v městečku na jižním Plzeňsku. Od školního roku 2016/17 přesune škola svou působnost do Plzně. Současně s přestěhováním střední školy rozšíříme naši vzdělávací nabídku o základní školu. Na základní i střední škole je pro nás stěžejní:

  • Kvalita vzdělání
  • Péče o osobnostní rozvoj
  • Respekt k jedinečnosti žáků
  • Spolupráce s rodiči
  • Přátelská atmosféra
  • Rozvoj pedagogů
  • Otevřenost vůči okolí

Nabízíme

Výborně vybavenou školu

Naše škola ve vybavena učebnou výpočetní techniky, jazykovou učebnou a tělocvičnou.

Dálkovou formu maturitních oborů

Od roku 2009 mohou zájemci o přírodu a životní prostředí studovat obor ekologie a životní prostředí v dálkové formě vzdělávání.

Širokou nabídku teoretických i praktických předmětů

Naše škola nabízí širokou nabídku profilovývch odborných předmětů a současně má propracovaný systém odborných jednodenních i týdenních praxí.

PROČ STUDOVAT U NÁS?

Individuální přístup
Respektujeme jedinečnost žáků a proto přistupujeme ke každému individuálně. Podporujeme nadané a talentované žáky a současně usilujeme o

Výchova v duchu křesťanských tradic
Zodpovědnost za výchovu dětí náleží samozřejmě především rodičům. I škola však může významně přispívat k osobnostnímu rozvoji dětí. Co to v

Kvalitní vzdělávání
Naším úkolem je vybavit žáky a studenty dobrými základy všeobecného i odborného vzdělání, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy,

Otevřenost okolí
Protože život se neodehrává jen ve školní budově, snažíme se i vyučování maximálně propojovat se světem venku. Jedinečnost našich oborů na

SPOLUPRACUJEME

Náš tým

Kateřina Chejlavová
ředitelka školy
Dagmar Dostálová
zástupkyně ředitelky pro SŠ, vedoucí ekologického oboru
Jana Fenclová
zástupkyně ředitelky pro SŠ, vedoucí sociálního oboru, výchovná poradkyně pro 2. st. ZŠ a SŠ